Dočasná požiarna zbrojnica

dočasná zbrojnica

Požiarna zbrojnica na Železničnej ulici, ktorú sme používali doteraz sa bude v blízkej dobe búrať, aby na jej mieste mohla vyrásť úplne nová zbrojnica na ktorú sa veľmi tešíme.
Našu činnosť však neprerušujeme a chceme poskytovať služby v plnej kvalite tak, ako ste boli zvyknutí doteraz. Aby sme to mohli korektne zabezpečiť, využívame dočasné priestory v objektoch „cieľovej Rovinky“ v blízkosti železničnej stanice Rovinka.