2 výjazdy 10.3.2022

V dnešný deň sme tiež absolvovali 2 výjazdy. Prvý raz sme boli privolaní ako asistencia pri likvidácii požiaru trávnatého porastu v oblasti Hrádznej ulice.

Večer sme boli privolaní ako asistencia pri presune osoby po operácii. Sme radi, že môžeme byť užitoční a pomáhať priamo aj jednotlivým fyzickým osobám.